TP.HCM rợp cờ đỏ sao vàng chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 1.TP.HCM rợp cờ đỏ sao vàng chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 8.TP.HCM rợp cờ đỏ sao vàng chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 3.TP.HCM rợp cờ đỏ sao vàng chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 4.TP.HCM rợp cờ đỏ sao vàng chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 5.TP.HCM rợp cờ đỏ sao vàng chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 6.TP.HCM rợp cờ đỏ sao vàng chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 7.TP.HCM rợp cờ đỏ sao vàng chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 9.

Theo TTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *